geschiedenis

Duikteam Lith

Officieel werd Duikteam Lith op 2 juli 1992 opgericht tijdens een bijzondere vergadering in de Lithse brandweerkazerne. De drie initiatiefnemers waren Pierre Remmits, Hans van de Veerdonk en Jacques Willems. Remmits was werkzaam bij de gemeente en hoorde regelmatig dat er vanuit het dorp interesse was om een duikvereniging op te richten. Daarom nam hij samen met Van de Veerdonk en Willems het initiatief tot de oprichting. Nu heeft Duikteam Lith ongeveer veertig vaste leden uit de hele regio: van Lith tot Schaijk en van Oijen tot Herpen. In het clubhuis op de fraaie locatie bij de Lithse Ham in Lith hebben we iedere donderdag clubavond vanaf 19.30 uur. Ook op zondagmiddag is ons clubhuis bijna het hele seizoen tweewekelijks open. Een aantal fanatieke duikers, jonge en oude, zijn hier zowel in de zomer als in de overige seizoenen te vinden.

Meer lezen over de geschiedenis van Duikteam Lith ?

Lees dan onderstaand het verhaal van Mart van de Ven.

Op een zonnige maandag in het voorjaar van, naar ik meen 1992, kwam Hans van de Veerdonk bij mij langs. Nu was dat niet zo bijzonder want wij waren goed bevriend en op mijn vrije maandag ging ik ook vaak bij hem een bakje koffie drinken. Na wat over koetjes en kalfjes gesproken te hebben, zei Hans: Pierre, Jacques en ik gaan in Lith een duikclub oprichten, doe jij mee?

Ik wist door mijn regelmatig contact met Hans wat er speelde: Pierre had al geruime tijd voor dit gebeuren van de gemeente Lith gehoord dat zij een zo compleet mogelijk aanbod aan watersporten wilden hebben waaronder ook de duiksport. Diverse faciliteiten zouden deze club wachten. Wij allen waren lid van de Waterman aan de Geffense plas en, zoals bekend, werd deze toe nog steeds voor zandwinning gebruikt. Het zicht was abominabel slecht en zou dit voor de komende jaren ook blijven want de concessie was verlengd. Bovendien was het onzeker of het clubgebouw op den duur daar zou mogen blijven. Vandaar dat diverse leden bij het bestuur aandrongen op het bezien van de mogelijkheid om in Lith een dependance c.q. vaste stek te creƫren. Het bestuur benoemde een commissie die het geval zou bestuderen, maar het duurde allemaal erg lang. Pierre vernam op zeker moment dat er van de kant van de gemeente Lith beslissingen genomen zouden worden inzake het duikgebeuren. Er waren andere kapers op de kust o.a. Van der Valk . Snelle aktie was dus geboden en aangezien die niet van de kant van het toenmalig bestuur van de Waterman kwam, hadden Hans, Pierre en Jacques besloten het voortouw te nemen en een eigen Club op te richten.
Om te peilen of er voldoende draagvlak was Duikteam Lith op te richten, vond er op 2 juli 1992 in de brandweerkazerne van Lith een vergadering plaats. Er waren 15 personen aanwezig, besloten werd dat de oprichting van DTL doorgang zou vinden. Van de toen aanwezigen werden er 8 effectief lid, hiervan zijn er nog vier over. Op 9 november van dat zelfde jaar passeerde de oprichtingsakte bij de notaris. Voorzitter: Jacques Willems, penningmeester: Hans van de Veerdonk, secretaris: Pierre Remmits.

Enkele bestuursleden van de Waterman namen het de oprichters van DTL kwalijk dat zij deze stap genomen hadden, ondanks dat ieder toch ook nog lid van de Waterman was gebleven.
Een club moest een vaste eigen locatie hebben vonden de oprichters. De gemeente Lith was genegen de mogelijkheden hiertoe te scheppen. Het driemanschap ging aan de slag.
Dankzij de welwillende hulp van de gemeente Lith, de sponsoren en de inzet van diverse leden ( en momenteel oud-leden) kreeg het clubgebouw zijn huidige gestalte. In het voorjaar van 1996 werd onze Bubbelhut officieel geopend.

Begin september 1996 kwam het bericht dat Jacques, die met enkele andere leden van zijn zeilclub op weg was naar Groot- Bretagne door een noodlottig ongeval op zee om het leven was gekomen.
Tijdens de daarop in december gehouden ALV werd ik tot voorzitter gekozen. Pierre gaf het secretariaat door aan Odilia van Rossum. Hij bleef actief via de door hem opgerichte Bubbel en was ook sterk betrokken, samen met Hans, bij de opleidingen. In de loop van 1997 werd de compressor aangeschaft, een nuttige investering zoals inmiddels wel gebleken is. In 1998 trad, om persoonlijke reden Odilia als secretaris af, haar opvolgster werd het gloednieuwe lid Lilian Verhaar.

Dinsdag 28 november 2000 overleed, onverwachts, Hans van de Veerdonk. Met hem verdween een van de belangrijkste pijlers onder de Club.
Omdat de leden van DTL hun verantwoordelijkheden namen werd ook deze crises overwonnen.

Mart van de Ven